Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Personer utan parti

Antal personer (3 st)

Efternamn Förnamn
Lindgren (Ox) Eva-Lena
Johansson (HLF) Barbro
Gustavsson (PRO) Anna Solvig