Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Vänsterpartiet (V)

Antal personer (8 st)

Efternamn Förnamn
Dahlström Helena
Kuc Söderberg Henny
Hedman Runesson Benita
Verme Lena
Jakobsson Conny
Bjurlén Lovisa
Eriksson Mikael
Andersson Per