Förtroendevalda I Nyköpings kommun

(Ox) Birgitta Luoto (S)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.luoto@oxelosund.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31