Förtroendevalda I Nyköpings kommun

(Ox) Urpo Koivula (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-9677076 (mobil)

E-post:
urpo.o.koivula@gmail.com

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31