Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Partipolitiskt obunden (-)