Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Liberalerna (L)