Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Vänsterpartiet (V)