Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Centerpartiet (C)