Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Ole Thronborg (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2763395 (mobil)

E-post:
ole.thronborg@nykoping.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31