Carl-Åke Andersson (S)

Kontaktinformation

E-post:
carlake.andersson@nykoping.se

Bild på Carl-Åke Andersson

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens repr vid bolagsstämmor Ersättare 2018-11-19 - 2022-11-20
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 2021-02-01 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-09-08 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
KS Tillväxt och landsbygdsutskott Ledamot 2019-04-29 - 2022-10-31
Kärnkraftskommunernas Samverkansorgan Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nyköpingshem AB Ordförande 2021-01-01 - 2023-05-01
Svealands kustvattenvårdsförbund Ledamot 2019-04-29 - 2023-05-01
Säkerhetsnämnden, Lokala Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31