Tommy Jonsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5485355 (mobil)
070-5485355 (arbete)

E-post:
tommy.jonsson@nykoping.se

Bild på Tommy Jonsson

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gästabudstaden AB Ledamot 2019-03-27 - 2023-05-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
KS Utskott för personal och jämställdhet Ledamot 2019-02-25 - 2022-10-31
Kärnkraftskommunernas Samverkansorgan Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Säkerhetsnämnden, Lokala Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden Ledamot 2020-10-13 - 2022-12-31