Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Lovisa Bjurlén (V)

Kontaktinformation

E-post:
lovisa.bjurlen@nykoping.se

Bild på Lovisa Bjurlén

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Anhörigrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Funktionshinderrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31