Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Björn Fredlund (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0155-45 80 39 (arbete)

E-post:
bjorn.fredlund@nykoping.se

Bild på Björn Fredlund

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Nämndemän i Nyköpings tingsrätt Nämndeman 2020-01-01 2023-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ledamot 2022-04-12 2023-05-01