Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Fredrik Sjöberg (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-521 29 77 (mobil)

E-post:
fredrik.sjoberg@nykoping.se

Bild på Fredrik Sjöberg

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nyköping Vattenkraft AB Ersättare 2019-04-24 2023-05-01
Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ersättare 2019-04-29 2023-05-01