Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Svealands kustvattenvårdsförbund

Mandatperiod: 2023-04-21 - 2027-05-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Jonsson Tommy Moderaterna Ombud 1
Wallin Jonas Socialdemokraterna Ersättare 2