Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Kommunala Pensionärsrådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Information om Kommunala Pensionärsrådets ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Kommunala Pensionärsrådet - Nyköpings kommuns hemsida