Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Kristdemokraterna (KD)

Antal personer (17 st)

Efternamn Förnamn
Wachtmeister Maud
Eriksson Margareta
Öjert Peter
Carlquist Petra
Göransson Marita
Landmark Stefan
Häggblom Erik
Gustafsson Lars Folke Emanuel
Bengtsson Annika
Bengtsson Sven
Svehn Henrik
Georgsson Gerhard
Nylander Lennart
Eriksson Curt
Lundqvist Lars
Göransson Lars Göran
Argenius Johan