Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Kommunala Funktionshinderrådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Information om Kommunala Funktionshinderrådets ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Kommunala Funktionshinderrådet - Nyköpings kommuns hemsida