Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Pehrsson Marcus Socialdemokraterna Ombud 1