Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Marcus Pehrsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0155-24 85 54 (arbete)

E-post:
marcus.pehrsson@nykoping.se

Bild på Marcus Pehrsson

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Naturvårdsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
Samkultur Sörmland Ledamot 2023-12-06 2026-12-31
Sveriges Ekokommuner Representant 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 2023-11-14 2026-12-31
KS Miljö- och klimatutskott Ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2026-12-31