Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Andreas Herlitz (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-339 92 70 (mobil)

E-post:
andreas.herlitz@nykoping.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid Lantmäteriförrättningar Gode män 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2023-11-14 2026-10-14
Nämndemän i Nyköpings tingsrätt Nämndeman 2024-01-01 2027-12-31
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31