Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Gode män vid Lantmäteriförrättningar

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Krüsell Benny Gustav Socialdemokraterna Gode män 1
Jonsson Tommy Moderaterna Gode män 2
Herlitz Andreas Moderaterna Gode män 3
Lundmark Nils-Erik Sverigedemokraterna Gode män 4
Dahlström Helena Vänsterpartiet Gode män 5
Eriksson Curt Kristdemokraterna Gode män 6