Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Sverigedemokraterna (SD)