Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Malin Karlsson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0155-24 80 61 (arbete)

E-post:
malin.karlsson.3@nykoping.se

Bild på Malin Karlsson

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Oppositionsråd Oppositionsråd 2022-10-25 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunens repr vid bolagsstämmor Representant 2022-10-25 2026-10-31
KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Lokalt brottsförebyggande råd Representant 2022-11-21 2026-10-31
Gruppledare Gruppledare 2022-10-25 2026-10-31
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
KS Miljö- och klimatutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Stadshuset i Nyköping AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-31