Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Wilma Johansson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
wilma.johansson@nykoping.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och ungdomsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14