Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Granström Urban Socialdemokraterna Ledamot 1
Eid Ahmad Moderaterna Ersättare 2