Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Urban Granström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-773 79 83 (mobil)

Telefon:
0155-248350 (arbete)

E-post:
urban.granstrom@nykoping.se

Bild på Urban Granström

Uppdrag (19 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Europakorridoren AB Representant 2023-06-09 2027-06-15
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Lokalt brottsförebyggande råd Representant 2022-11-21 2026-10-31
KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB Ledamot 2023-04-25 2027-05-31
Mälardalsrådet Ledamot 2023-05-05 2027-05-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunens repr vid bolagsstämmor Representant 2022-10-25 2026-10-31
Kärnkraftskommunernas Samverkansorgan Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nyköping-Östgötalänken AB Ledamot 2023-05-02 2027-06-04
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-25 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Stationsfastigheter i Nyköping AB Ordförande 2023-04-25 2027-05-31
Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gästabudstaden AB Ordförande 2023-04-25 2027-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Stadshuset i Nyköping AB Ordförande 2023-05-02 2027-05-31
Gruppledare Gruppledare 2022-10-25 2026-10-31