Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Ahmad Eid (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0155-24 80 75 (arbete)

E-post:
ahmad.eid@nykoping.se

Bild på Ahmad Eid

Uppdrag (18 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Europakorridoren AB Representant 2023-06-09 2027-06-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Stationsfastigheter i Nyköping AB Ledamot 2023-04-25 2027-05-31
Stadshuset i Nyköping AB Ledamot 2023-05-02 2027-05-31
Nyköping-Östgötalänken AB Ersättare 2023-05-02 2027-06-04
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-25 2026-10-31
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Mälardalsrådet Ledamot 2023-05-05 2027-05-31
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB Ersättare 2023-04-25 2027-05-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Kommunens repr vid bolagsstämmor Representant 2022-10-25 2026-10-31
Lokalt brottsförebyggande råd Ordförande 2022-11-21 2026-10-31
Gruppledare Gruppledare 2022-10-25 2026-10-31
KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott Ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Kärnkraftskommunernas Samverkansorgan Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31