Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Nyköping Vattenkraft AB

Mandatperiod: 2023-04-26 - 2027-05-31

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Jonsson Tommy Moderaterna Ordförande 1
Lundmark Nils-Erik Sverigedemokraterna Vice ordförande 2
Wallin Jonas Socialdemokraterna Ledamot 3
Bonnier Jan Moderaterna Ledamot 4
Skantz Tom Miljöpartiet Ledamot 5
Sjöberg Fredrik Moderaterna Ersättare 6
Lindberg Hans Liberalerna Ersättare 7
Göransson Lars Göran Kristdemokraterna Ersättare 8
Ström Bo Miljöpartiet Lekmannarevisor 9
Georgsson Gerhard Kristdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 10