Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Nyköpingshem AB

Mandatperiod: 2023-04-27 - 2027-05-31

Uppdrag (16 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andersson Carl-Åke Socialdemokraterna Ordförande 1
Hagerström Claes Moderaterna Vice ordförande 2
Göransson Marita Kristdemokraterna Vice ordförande 3
Johansson Karin Socialdemokraterna Ledamot 4
Markström Elisebeht Socialdemokraterna Ledamot 5
Bergentoft Adele Moderaterna Ledamot 6
Ebbesson Hans Olof Moderaterna Ledamot 7
Gryme Robert Sverigedemokraterna Ledamot 8
Verme Lena Vänsterpartiet Ledamot 9
Friberg Sten Socialdemokraterna Ersättare 10
Grahn Anders Moderaterna Ersättare 11
Gunnarsson Jan-Åke Liberalerna Ersättare 12
Wigertz Anne-Marie Moderaterna Lekmannarevisor 13
Silfverling Göran Liberalerna Lekmannarevisor 14
Andersson Per Vänsterpartiet Lekmannarevisorsersättare 15
Södling Christina Socialdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 16