Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Stationsfastigheter i Nyköping AB

Mandatperiod: 2023-04-25 - 2027-05-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Granström Urban Socialdemokraterna Ordförande 1
Eid Ahmad Moderaterna Ledamot 2
Gryme Robert Sverigedemokraterna Ledamot 3
Skott Bengt Miljöpartiet Ersättare 4
Gustafsson Christer Socialdemokraterna Lekmannarevisor 5
Schenström Johan Moderaterna Lekmannarevisorsersättare 6