Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Nyköping-Östgötalänken AB

Mandatperiod: 2023-05-02 - 2027-06-04

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Granström Urban Socialdemokraterna Ledamot 1
Eid Ahmad Moderaterna Ersättare 2