Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Information om Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden - Nyköpings kommuns hemsida