Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Barn- och ungdomsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Information om Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Barn- och ungdomsnämnden - Nyköpings kommuns hemsida