Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Curt Eriksson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
073-753 33 76 (mobil)

E-post:
curt.eriksson@nykoping.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid Lantmäteriförrättningar Gode män 2023-01-01 2026-12-31