Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Stefan Landmark (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
072-2371909 (mobil)

E-post:
stefan.landmark@nykoping.se

Bild på Stefan Landmark

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Valnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
Arvodeskommittén Vice ordförande 2022-10-25 2026-10-31
Magasinkassenämnden i Stigtomta Ersättare 2023-01-01 2026-12-31