Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Michael Tullander (SD)

Kontaktinformation

E-post:
michael.tullander@nykoping.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunala Funktionshinderrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31