Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Fredrik Sjöberg (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-521 29 77 (mobil)

E-post:
fredrik.sjoberg@nykoping.se

Bild på Fredrik Sjöberg

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samkultur Sörmland Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
KS Miljö- och klimatutskott Ledamot 2023-02-14 2026-10-31
Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nyköping Vattenkraft AB Ersättare 2023-04-26 2027-05-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31