Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-31

Information om Kommunstyrelsens ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Kommunstyrelsen - Nyköpings kommuns hemsida