Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Kristdemokraterna (KD)