Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Anniola Nilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0155-24 85 10 (arbete)

E-post:
anniola.nilsson@nykoping.se

Bild på Anniola Nilsson

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31