Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Jessica Johnsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.johnsson@nykoping.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31