Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Information om Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Kultur- och fritidsnämnden - Nyköpings kommuns hemsida