Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Gästabudstaden AB

Mandatperiod: 2023-04-25 - 2027-05-31

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Granström Urban Socialdemokraterna Ordförande 1
Jonsson Tommy Moderaterna Vice ordförande 2
Arvidsson Bo Liberalerna Ledamot 3
Wallin Carina Socialdemokraterna Ersättare 4
Williamsson Peder Moderaterna Ersättare 5
Zetterström Thom Sverigedemokraterna Ersättare 6
Georgsson Gerhard Kristdemokraterna Lekmannarevisor 7
Schenström Johan Moderaterna Lekmannarevisorsersättare 8