Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Information om Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Vård- och omsorgsnämnden - Nyköpings kommuns hemsida