Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Stadshuset i Nyköping AB

Mandatperiod: 2023-05-02 - 2027-05-31

Uppdrag (12 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Granström Urban Socialdemokraterna Ordförande 1
Wallin Carina Socialdemokraterna Ledamot 2
Eid Ahmad Moderaterna Ledamot 3
Ebbesson Hans Olof Moderaterna Ledamot 4
Karlsson Malin Sverigedemokraterna Ledamot 5
Dahlström Helena Vänsterpartiet Ledamot 6
Wachtmeister Maud Kristdemokraterna Ledamot 7
Kock Torbjörn Socialdemokraterna Ersättare 8
Gunnarsson Jan-Åke Liberalerna Ersättare 9
Backberg Petronella Miljöpartiet Ersättare 10
Gustafsson Christer Socialdemokraterna Lekmannarevisor 11
Landeborn Anna Sverigedemokraterna Lekmannarevisorsersättare 12