Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Gerhard Georgsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-405 81 78 (mobil)

E-post:
gerhard.georgsson@nykoping.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gästabudstaden AB Lekmannarevisor 2023-04-25 2027-05-31
Nyköping Vattenkraft AB Lekmannarevisorsersättare 2023-04-26 2027-05-31
Revisionen Ledamot 2023-01-01 2027-05-31