Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Benita Hedman Runesson (V)

Bild på Benita Hedman Runesson

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Nyköpingshem AB Ersättare 2022-05-10 2023-05-01