Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Information om Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan

Länkar:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Nyköpings kommuns hemsida