Förtroendevalda I Nyköpings kommun

Fredrik Dahlin (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-975 04 18 (mobil)
08-535 366 35 (arbete)

E-post:
fredrik.dahlin@nykoping.se

Bild på Fredrik Dahlin

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Anhörigrådet Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Funktionshinderrådet Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-25 2026-10-31
KS Miljö- och klimatutskott Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
KS Personal- och jämställdhetsutskottet Ledamot 2022-10-25 2026-10-31
Valnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31